Zelfstandig met DCQuest

Op het Dockinga College kun je op havo/vwo-niveau kiezen voor twee manieren van leren: regulier en DCQuest (DCQ). Sjoukje (12) en Fiona (13) hebben voor DCQ gekozen. Wat dit is en waarom ze deze keuze hebben gemaakt, vertellen ze jou in dit verhaal.

Sjoukje uit 2 atheneum begint: ‘Bij DCQ leer je om zelfstandig te leren en te werken. Je leert bijvoorbeeld hoe je het beste kunt werken en welke sites je hiervoor kunt gebruiken. Een groot voordeel van DCQ is dat ik amper huiswerk heb, omdat ik eigenlijk alles in de les kan maken.’

Zelfstandig

DCQuest is voor nieuwsgierige leerlingen die zelfstandig kunnen werken, graag samenwerken en werken op eigen tempo waarderen. ‘Je hoeft niet meteen zelfstandig te zijn, dat leer je wel op DCQ. Je krijgt bijvoorbeeld een opdracht en dan moet je zelf met een plan van aanpak komen. Natuurlijk kun je altijd om hulp van docenten vragen, maar je moet het eerst zelf proberen. Om ons hierbij te helpen, leren de docenten ons plannen’, vertelt Fiona uit 2 gymnasium.

Huiskameruren

Iedere ochtend en op drie dagen staan in de middag huiskameruren op het rooster. ‘Van 8.20 tot 9.10 uur zijn er meestal twee docenten in de huiskamer aanwezig. De huiskamer is een gezamenlijke ruimte voor alle DCQ-klassen waar je aan het huiswerk kunt werken en kunt leren voor een toets. We hebben een eigen instructielokaal die we ook als huiskamer gebruiken. Dit lokaal mogen we een beetje decoreren; met plantjes bijvoorbeeld’, vertelt Sjoukje. ‘Doordat we op dit moment de grootste DCQ-klas zijn, hebben we ook nog een extra lokaal tot onze beschikking waar we de basislessen volgen. De rest van de DCQ-klassen heeft één eigen lokaal waar instructies en basislessen worden gegeven. Het voordeel van een eigen lokaal? Dat vertel ik je zo!’

‘Tijdens de huiskameruren kun je gerichte vragen aan docenten stellen, superhandig. Daarom ga ik hier naartoe. Maar ook voor de gezelligheid, om te kletsen. Toen ik nog in de brugklas zat kwam ik hier nog niet. Totdat ik van de huiskamer hoorde. Achterafgezien had ik hier nog eerder naartoe willen gaan, want het is erg handig. Ik kom er nu eigenlijk iedere dag. Maar niet voor half 9 hoor, dat is vroeg genoeg’, vertelt Fiona.

Instructielokaal

Sjoukje: ‘Aan het begin van een opdracht of project starten we met een uitleg in het instructielokaal. Daarna gaan we naar de huiskamer. Hier gaan we aan de slag! We hebben meestal één les met uitleg en vanaf de volgende les gaan we aan het werk.’ ‘Maar we kunnen ook voor gewone lessen als Frans in de huiskamer gaan zitten om aan opdrachten te werken’, vult Fiona aan.

Minder van lokaal naar lokaal

‘Doordat iedere DCQ-klas een eigen lokaal heeft, blijf je met DCQ vaker in het lokaal zitten. Alleen voor biologie en natuurkunde hoef je naar locatie havo/vwo bovenbouw te gaan. En de drie designvakken volg je in een ander lokaal: muziek, techniek en beeldende vorming. Ik vind het persoonlijk erg fijn dat ik vooral in ons eigen lokaal zit, nu hoef ik minder van lokaal naar lokaal’, vertelt Sjoukje.

Eigen coach

‘Iedereen heeft een eigen coach. Dit is bij voorkeur iemand waarvan je les hebt. Tijdens coachgesprekken gaat het vaak over hoe het gaat, of het lukt om te plannen, welk vak ik lastig vind en waar de coach mij mee kan helpen. Voor hulp of een gesprek kan ik altijd bij de coach terecht, bijvoorbeeld tijdens de huiskameruren’, vertelt Sjoukje.

Herkansingen

Fiona: ‘In de eersteklas mag je alle onvoldoendes herkansen als je DCQuest doet. Bij regulier mag dat niet. Ik denk dat dat komt doordat je zelfstandig moet kunnen werken. En als je moeite voor het vak doet, dan gunnen de docenten je eerder een tweede kans. Het maximale cijfer wat je kunt halen is dan wel een 6,0. Nu mogen we nog maar twee vakken van de vorige periode herkansen, waarvoor je je in kunt schrijven. De herkansingen vinden plaats op een centraal moment. Daar staat tegenover dat we nu wel een 10,0 kunnen halen.’

Alle voordelen van DCQuest op een rij

  • Zelfstandig werken
  • Een supergezellige huiskamer
  • Minder toetsen, meer projecten
  • Veel op de laptop werken, dus weinig boeken
  • Iedere dag starten de lessen om 9.10 uur
  • Weinig huiswerk, dus meer tijd voor vrije tijd
  • De mogelijkheid om vakken te volgen op een hoger niveau

Tips van Sjoukje en Fiona

  1. Sjoukje: Werk in de lessen aan het huiswerk, maar maak ook plezier
  2. Fiona: leer iedere dag wat woordjes voor de talen; dan onthoud je het sneller. Er zijn veel handige online tools om woordjes te leren, zo hoef je niet alles te stampen.
  3. Sjoukje: Heb geen stress als je je huiswerk niet af hebt. Wees gewoon eerlijk naar de docent toe, dan hebben ze daar begrip voor.